Προς Πώληση

Ο παρακάτω χρησιμοποιημένος εξοπλισμός είναι προς πώληση :