Υπηρεσίες

Το βαρύ φορτίο και η μεταφορά αντικειμένων μεγάλου μεγέθους είναι η βασική μας αρμοδιότητα και εξειδίκευση.

Είμαστε οι ειδικοί για την καλύτερη λύση μεταφοράς, κατασκευών μεγάλων διαστάσεων και βάρους, όπως :

  • Μεταφορά και τοποθέτηση ανεμογεννητριών σε αιολικά πάρκα
  • Μεταφορές παντός τύπου χωματουργικών μηχανημάτων
  • Μεταφορές δεξαμενών μεγάλων διαστάσεων
  • Μεταφορά σιδηροτροχιών μεγάλου μήκους
  • Μεταφορές και ανυψώσεις σκαφών
  • Μεταφορές αεροπλάνων
  • Ειδικές μεταφορές

Οι συνεργασίες μας με τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες, με δημόσιους οργανισμούς, με ναυτιλιακά γραφεία, με κατασκευαστές και με ελεύθερους επαγγελματίες, πιστοποιούν την αξιοπιστία μας, την συνέπεια, τον επαγγελματισμό μας και την ασφάλεια των υπηρεσιών μας.

Η αξιόπιστη, μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο των μεταφορών και ανυψώσεων μπορεί να εγγυηθεί τα καλύτερα αποτελέσματα σε οποιαδήποτε ανάγκη των πελατών μας, σχετική με την ειδική μεταφορά και την ανύψωση συγκροτημάτων.

Για εμάς η πρώτιστη προτεραιότητα είναι η ακριβής προσέγγιση των δυσκολιών της μεταφοράς.

Και είμαστε ειδικοί σε αυτό!

Από την διεκπεραίωση όλων των γραφειοκρατικών δυσκολιών (άδειες αστυνομίας, τεχνικές υπηρεσίες, κ.τ.λ.) έως τον τελικό προορισμό της κάθε μεταφοράς.

Η πείρα μας, σαν φυσική συνέπεια των πολύπλοκων μεταφορών και ανυψώσεων τις οποίες φέραμε σε πέρας, αλλά και η απόλυτη διάθεσή μας να προτείνουμε λύσεις ως βασικό στοιχείο του επαγγελματισμού μας, έχουν σαν αποτέλεσμα την εκτέλεση των παροχών μας προς τους πελάτες μας στην βάση δύο κύριων παραμέτρων, τις οποίες η εταιρεία μας ορίζει με κεφαλαία:

ΑΣΦΑΛΕΙΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ