Φωτογραφικό Υλικό

Ως Ειδική Μεταφορική, διαθέτοντας εξειδικευμένο εξοπλισμό, τεχνογνωσία, οργανωτική ικανότητα, αξιοπιστία, ασφάλεια, κατάλληλα καταρτισμένο προσωπικό, έχουμε εκτελέσει πολλά από τα μεγάλης κλίμακας έργα στην Ελλάδα, όπως: στον Εύηνο – Κρυσταλλοπηγή – Ψηλοράχη – Φράγμα Συκιάς, συνεργαζόμενοι με τις μεγαλύτερες τεχνικές εταιρείες της Ελλάδος.

Τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανάπτυξης των ήπιων μορφών ενέργεια στην Ελλάδα, η εταιρεία μας έχει εξειδικευτεί μεταφέροντας και τοποθετώντας ανεμογεννήτριες σε πολλά αιολικά πάρκα ενέργειας, μελετώντας, συντονίζοντας και ελέγχοντας κάθε στάδιο της διαδικασίας μεταφοράς και ανύψωσης με τα πλέον προηγμένα μέσα επικοινωνιών και πληροφορικής.

Στη σελίδα αυτή, θέλουμε να σας δείξουμε μερικές από τις εργασίες μας.

Μεταφορές   Ανυψώσεις   Πρόσφατες Εργασίες   Αρχείο Εργασιών